Kardiyopedi

Persistan ST segment elevasyonu

Persistan ST segment elevasyonu

Circulationda yayınlanan bu vakada persistan ST elevasyonunun nadir bir nedeni olarak...