Advanced interatriyal blok

AIAB

Advanced interatriyal blok

 Interatriyal blokta (IAB) iletinin sol atriyum geçmesi, Bachmann bundle seviyesinde, gecikir. IAB 'nin sol atriyal genişlemeden yüzel EKG ile ayırıcı tanısı genelde zordur. Burda da yine diğer bloklarda olduğu gibi, 1 derece, 2 derece yada tam blok söz konusudur.

1. derece blokta PR mesafesi ≥ 0.12 sn dir ve lead I, II, III de bimodal görünüm vardır.Yaşlılarda sık görülür, sol atriyal dilatasyon zannedilir ancak ekoda sol atriyum dilate değildir. 

2. derece de değişen bir P dalga morfolojisi vardır

3. derece blokta ise sol atriyuma uyarı bachmann bundle'dan hiç geçmez. Uyarı IAS den aşağıya doğru iner ve sonra koroner sinüsten sol atriyum uyarılır. Yukarıdaki Gif'te de bunu çizmeye çalıştım. P dalgası  ≥0.12 sn dir. DI ve aVL de bimodal ( m harfi gibi) DII,III, aVF de ve genelde V1-2'de  ise bifazik  ( önce pozitif, sonra negatif) görünüm olur