Ağrısız aort diseksiyonu

ağrısız aort diseksiyonu

Ağrısız aort diseksiyonu nadir bir durumdur. Bir review'da %6 gibi bir oran belirtilmiştir ( PMID: 15473405 ). Ağrısız diseksiyon hastaları daha yaşlıdır ve asendan aort lokalizasyonu daha sıktır ve senkop, kalp yetmezliği yada inme ana başvuru sebepleridir. Diyabet, anevrizma veya kardiyovasküler cerrahi öyküsü bu hastalarda yine daha sık görülür.