Atipik atrial flutter- MVR ve Triküspid anuloplasti öyküsü

34 yaşında erkek hasta. MVP ve TVP nedeniyle (İleri mitral ve trikspid yetersizliği) MVR ve triküspid anuloplasti uygulanmış. SOnrasında dirençli bir taşikardi ve giderek bozulan bir sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu. EKG atriyal taşikardi ile uyumlu. Carto ile sağ atriyum posteiorundan kaynaklı bir makroreentran taşikardi saptandı.