B53-Atriyal taşikardi

B53-Atriyal taşikardi
B53-Atriyal taşikardi

47 yaşında 10 yıldır çarpıntı yakınması olan bir hasta. EKG de dar QRS li supraventriküler taşikardi,  V1 de P dalgası bifazik ve ikinci kısmı negatif. Elektrofizyolojik çalışma yapıldı ve krista terminalis bölgesinden kaynaklı atriyal taşikardi olduğu görüldü.