AV fistülün greft stent ile kapatılması

Bu hasta 60'lı yaşlarda bir kadın hasta,  koroner anjiyografi sonrasında femoral bölgede devamlı üfürüm duyulması üzerine yapılan Doppler'de AV fistül geliştiği tespit ediliyor.   Fistül A.Profunda femoris ile Femoral ven arasında. Profunda cerrahi olarak yaklaşımın biraz daha zor olduğu bir bölge. Greft stent ile A.Profunda femoristeki fistül girişi kapatılıyor.