Değişken QRS genişliği

1. Geniş QRS taşikardi

Geniş QRS taşikardi
Preeksite AF

36 yaşında, bilinen kardiyak hastalığı olmayan bir erkek hastada gelişen, düzensiz, geniş QRS'li bir taşikardiyi görüyorsunuz. Yapısal kalp hastalığı yokluğunda gelişen geniş QRS taşikardilerde, QRS genişliklerinde değişkenlik olması durumunda mutlaka preeksite AF akla gelmeli (Preeksite olan miyokard miktarı düzensizlikten dolayı değiştiğinden QRS genişliği de değişiyor). Bu hasta hipotansif olduğundan dolayı kardiyoversiyon yapıldı. Sonrasındaki EKG aşağıda. 

2. CV sonrası NSR sağlandı

CV sonrası NSR sağlandı
Preeksitasyon

CV sonrası NSR sağlandı ve  preeksitasyon belirgin hale geldi.Türkiyede mevcut değilller ancak hipotansif olmasaydı teorik olarak ibutilide ve procainamide parenteral formları, hem aksesuar yola hem AV noda etki ettikleri için, kullanılabilirdi. 

Sonrasında bu hastalarda aksesuar yolun ablasyonu gerekir çünkü preeksite AF ani ölüm riski yaratır.