Edinsel Uzun QT ve Elektriksel Fırtına

1. Edinsel Uzun QT

Edinsel Uzun QT
Polimorfik Ventriküler Taşikardi

62 yaşında kadın hasta, Pnömoni ve plevral efüzyon nedeniyle takip ediliyor. Entübe. Piperasilin-tazobaktam ve linezolid kullanıyor. K değeri 3.1, takipte 2.5 mg/dl' ye düşüyor. Daha sonrasında ventriküler aritmiler gelişiyor. 

2. Düzeltilmiş QT mesafesi 520 msn

Düzeltilmiş QT mesafesi 520 msn
cQT değeri : 520 msn

QT mesafesi ölçüldüğünde (cQT): 520 msn olduğu görülüyor. K değeri 2.5 mg/dl olduğu için replasman yapılıyor ve K değeri 3.3 lere çıkıyor ancak hala sık ventriküler aritmileri oluyor ve yaklaşık 40-50 kez defibrilasyon uygulanıyor.

3. Geçici pacemaker

Geçici pacemaker
geçici pacemaker

Daha sonra hastaya acilen geçici pacemaker takılıp hızı 100-110/dk ya ayarlandı ve VT epizodları tamamen kesildi. Her zaman bu kadar efektif olmasa da geçici pacemaker uygulaması hem pauseleri ve EAD ( erken afterdepolarizasyon)'i engelleyerek hem de outward K çıkışını arttırarak repolarizasyonu kısalttığı düşünülüyor. Altta AV blok yoksa Atriyal pacing 1. seçenek olmalı ancak atriyumda geçici pacemaker ile stabil bir yer bulmak zor. Ventrikülden de pacing yapılabilir. Pacing hızı nasıl ayarlanacak? 90-110 arasında ayarlanıp EKG çekip QT mesafesine bakılabilir. 140 lara kadar geçici olarak hız arttırılabilir. QT mesafesi 400-450 lerde olacak şekilde hızın ayarlanmasında yarar var. Altta yatan sebep düzeltildikten sonra QT mesafesinin normalize olduğu görülüp pacing kapatılabilir.