Epikardiyal giriş-2

epikardiyal giris

Ponksiyondan sonra sol oblik pozisyonda ( LAO 30-60 derece, kraniyal kaudal angulasyon olmadan) uzun bir 0.032 teli iğneden gönderiyoruz ve bu telin perikard boşluğu içinden serbest bir şekilde dolaştığını görmemiz gerekiyor. Septumun soluna geçemiyorsak, sık ventriküler ekstrasistoller oluyorsa, pulmoner artere gidiyorsak, sağ atriyuma, superior vena cavaya doğru gidiyorsak sağ ventriküle /atriyuma girmişiz demektir bu aşamada kesinlikle sheat ilerletmemek gerekiyor. Kısa kılavuz tel kullanıyorsak perikarda teli yeterince gönderemeyip bu serbest hareketi göremeyebiliriz.