Holterde geniş QRS'li taşikardi

1. Holter incelemesinde geniş QRS taşikardi

Holter incelemesinde geniş QRS taşikardi

Holter incelemesinde- 12 lead yapılmadıysa eğer- geniş QRS'li bir taşikardinin ayırıcı tanısı doğal olarak daha zordur. Geniş QRS ayırıcı tanısında kullanılan bir çok özelliği kullanamazsınız. VT diyebilmek için AV disosiasyon, capture yada füzyon vuruları gerekir genellikle. Bu stripte hem AV disosiasyon , hem capture hem de füzyon vuruları izlendiğinden güzel bir örnek. 

2. Av disosiasyon, capture ve füzyon vuruları

Av disosiasyon, capture ve füzyon vuruları
Av disosiasyon, capture ve füzyon vuruları