B54-İskemik kardiyomiyopati hastasında ventriküler taşikardi

B54-İskemik kardiyomiyopati hastasında ventriküler taşikardi

Sol ventrikül sistolik disfonksiyonu olan ve amiodarone 200 mg 1x1 kullanan bir hasta geniş QRS li taşikardi ile başvurdu. Taşikardi sağ dal bloğu morfolojisinde ve V6 da S>r, Ayrıca aVR de monofazik R dalgası mevcut. Ventriküler taşikardi düşünüldü. Hız 144/dk. Taşikardi terapi zonlarının altında idi. ATP ile sinüs ritmi sağlandı. Elektrofizyolojik çalışma planlandı.