Konstriktif Perikarditte Koroner Anjiyografi Bulguları

Konstriktif perikarditte koroner anjiyografiden elde edilen çok değerli bilgiler var. Kalsifikasyon olmasa bile bu bulgular görülebiliyor. Hatta bu bulgular perikard kalsifikasyonundan çok daha sık görülüyor. 

1: Koroner arter distal dallarında hareket kısıtlılığı ( visseral perikardı sıklıkla etkilendiğinden),

2: Interventriküler dependence nedeniyle LAD septal dallarında "bounce",

3. Hareket kısıtlılığı olmayan yerlerde ise aşırı, normalde görülmeyen hareket paternleri görülebiliyor.