Micra ile AV senkron pacing (VDD mode) mümkün mü?

Micra il AV senkron pacing
1 / 1

1. Micra il AV senkron pacing

JACC Clinical Electrophysiology 2020 ocak sayısında MARVEL-2 çalışması yayınlandı. Çalışmanın amacı yalnızca ventriküle yerleştirilen kablosuz bir pacemaker cihazı ile (MICRA) AV senkron pacingin sağlanıp sağlanamayacağının test edilmesiydi.

Daha önce Micra implante edilmiş 75 hastaya software güncellemesi yapıldı. AV bloklu olup Micra implantasyonu yapılmış 40 hastada bu güncelleme sonrası aslında ventriküle yerleştirilmiş cihazdaki akselerometrenin verdiği data kullanılarak  atriyal kontraksiyonun algılanabileceği gösterildi. Akselerometre ventrikülün pasif doluşu (A3 olarak kodlanmış) sonrasında atriyal kontraksiyonun neden olduğu dalgayı da algılıyor (A4). Bunların hemen öncesinde bir postventriküler atriyal blanking periyodu var. Algoritma birden fazla akselerometre vektörü kullanarak(cihaz 3-akslı bir akselerometre içeriyor) en iyi A4 sinyalini yakalamaya çalışıyor. Çünkü AV senkroninin sağlanması için gerekli olan sinyal bu. VDD modda cihazın çalışması sağlanmış gibi gözüküyor. Ortalama AV senkroni oranı %89.2 (median %94.3). Klasik VDD pacemakerlarda bu oran çok düşüktü (%40 lar)

Herhangi bir pause yada A4 oversensine bağlı taşikardi rapor edilmemiş.