Perikardiyosentez yada epikardiyal girişimde dikkat edilecek yapılar

perikardiyosentez, epikardiyal girişim

1. Apikal girişimde dikkat edilecek yapılar

Apikal girişimde dikkat edilecek yapılar

Eğer apikal yoldan perikard boşlukları arasına girmek istiyorsanız özellikle LAD ve komşu venöz yapı ile akciğere yakın komşuluk olduğu ve olası komplikasyonların daha çok bu yapılarla ilişkili olabileceği,

2. Subksifoid girişimde dikkat edilecek yapılar

Subksifoid girişimde dikkat edilecek yapılar

Subksifoid yaklaşımda ise karaciğer, kolon, RIMA ile LIMA nın girişim bölgesiyle yakın komşulukta olduğu akılda bulundurulmalıdır. Subksifoid yaklaşımda hastanın obez olup olmaması, ksifoid prosesin uzunluğu vs gibi faktörlerden etkilenmekle birlikte, ponksiyon yerinden ortalama 5-6-7-8 bazı hastalarda 10 cm gibi bir mesafe bulunmaktadır. Perikardiyosentez için kullanılan standart ponksiyon iğnelerinin uzunluğu 7cm dir. Yani hastaların bir kısmında iğne perikarda kadar ulaşamayabilir. Bu durumda eğer anjiyografi cihazınız varsa, skopi eşiğinde tam sol lateral pozisyonda kalp gölgesini görerek perikarda yaklaşıp yaklaşmadığınızı görebilirsiniz.