B52-Persistan ST segment elevasyonu

Circulationda yayınlanan bu vakada persistan ST elevasyonunun nadir bir nedeni olarak kardiyak metastaz olgusu vurgulanmış.

B52-Persistan ST segment elevasyonu

Yukarıdaki görüntü bizim bir hastamıza ait. Kardiyak Tm infiltrasyonu. Circulationda aşağıda linkini verdiğim bir case yayınlandı. Özetle ST segment elevasyonlarında ne zaman kardiyak TM infiltrasyonundan şüphelenmek gerekir?
1. ST segment elevasyonu tipik MI evolusyonu göstermiyorsa,
2. Patolojik Q dalgası gelişmiyorsa,
3. Respirok değişiklik yoksa
4. MI kliniği yoksa, ekokardiyografi ile  segment hareket kusuru göremiyorsak
 infiltrasyon açısından bakmak gerekir.
İlgili vakaya aşağıdaki butondan ulaşabilirsiniz.