B56-SVT mekanizmasını anlamada dal bloğunun katkısı

B56-SVT  mekanizmasını anlamada dal bloğunun katkısı
B56-SVT  mekanizmasını anlamada dal bloğunun katkısı
B56-SVT  mekanizmasını anlamada dal bloğunun katkısı
B56-SVT  mekanizmasını anlamada dal bloğunun katkısı

Taşikardinin geniş QRS li olduğu bölgede hız azalıyor ve intrakardiyak kayıtta VA mesafesi 100 den 186 msn'e çıkıyor. Fig 3 ve 4 intrakardiyak kayıtları gösteriyor. Koroner sinüs aktivasyonu egzntrik. Distal daha önce aktive oluyor. Dal bloğu ile taşikardi yavaşlıyorsa, daha doğrusu intrakardiyak kayıtta VA intervali uzuyorsa,  dal bloğunun olduğu tarafta aksesuar yol vardır.