Tümoral invazyona bağlı ST elevasyonu

1. Tümoral invazyona bağlı ST elevasyonu

Tümoral invazyona bağlı ST elevasyonu
Tm invazyonu- ST elevasyonu

Kalbin metastatik tümörleri primer tümörlerinden çok daha sık görülmektedir. Otopsi serilerinde metastatik malignitelerin sanılandan daha fazla kardiyak metastaz yaptıklarını göstermiştir(%21). Tümörlerin kardiyak metastazı çeşitli EKG bulgularına sebep olabilmektedir. ST elevasyonu diğer EKG bulgularına nazaran daha nadiren gözükse de bazı karakteristik özellikleri mevcuttur. Bu görsel henüz kabul edilmiş bir makalemizdeki EKG lerden oluşturuldu. Aşağıdaki 5 temel özellik tümör invazyonuna bağlı gelişen ST elevasyonlarının temel özellikleri. Yandaki oranlar her bir bulgunun ayrı ayrı görülme oranı. Bu bulguların tümü birden vakaların %91 inde izlenmekte. Bunlar;

1. Konveks şekilli ST elevasyonu (36 hastanın 36'sında var)

2. R progresyonunun kaybolmaması(35/36)

3. Q dalgası oluşmaması (36/36)

4. ST elevasyonu miktarından bağımsız terminal T dalga negatifliği (34/36)

5. ST elevasyonunun bir koroner arter bölgesine uyum göstermesi (35/36) 

Resiprok değişiklik yalnızca 8 hastada izlendi. 

Sonuç olarak yukarıdaki özellikleri gördüğümüz bir EKG olursa tümöral invazyonu ayırıcı tanıda düşünmemizde fayda gözükmektedir.